N nang aki manga tei ibukin abau

BPA Uekera Sport News

30 Kiriniki aika boou/ Onobwai

E taekini ana karikirake te tautaeka Te Minita n te botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki HM Dr Tinte Itinteang n ana bong te Health n te sport complex Betio.

Kurimara maiun teteinaine man te mwakuri buaka

Rongorongon teteinaine are e karaoaki te mwakuri n aki ako nakoina ike e karika iai te nanokawaki nakon te utu ibukin kuriman maiun Nei Rinati. ( te tamnei aio bon tamnein tinan teteinaine ae Rinaati)

BPA News-25th March 2024

Broadcasting and Publications Authority Video News

Te Koro Reben ibukin Sunrise

BPA Uekera News